Spiritual healing
  • Úvod

Spiritual healing

je speciální technikou a způsobem komunikace mezi naší myslí, tělem a duší (vědomím, tělem a podvědomím), která má schopnost nám pomáhat, zlepšovat, pročišťovat a uzdravovat veškeré oblasti našeho života.

Jak to funguje?

abychom této technice mohli dát šanci, je dobré jí nejprve porozumět a uvědomit si, jakou roli v ní hrají její 3 základní aspekty 

MYSL (vědomí nebo rozum)
TĚLO ("most nebo-li komunikátor" mezi vědomím a podvědomím)
DUŠE (podvědomí)

Mysl  

je pro spiritual healing tím, co nás ukotvuje v životě a dovoluje nám přijímat věci a fakta tak, jak je svýma očima "vidíme". Mysl nebo chcete-li rozum je tím, co nám říká a dává svolení, zda něčemu "můžeme věřit". Je mezníkem toho, jaké souvislosti jsme schopni vnímat a ve svém životě je připustit jako reálné. Díky ní se dokážeme pohybovat v tomto hmotném, materiálním světě a fyzické realitě. Je součástí naší vlastní identifikace a v určitém smyslu tvoří naše ego.

Tělo

je pro mnohé z nás tím, čím si myslíme že jsme. Míra ztotožnění se s tělem, určuje naši schopnost více či méně vnímat nás samotné, naši duši, naši podstatu, naše já. Je těžké to popsat a pojmenovat, protože momenty, ve kterých si tuto "oddělenost" můžeme uvědomovat jsou různé. Prozatím si to nekomplikujme a berme tělo jako tělo. Jako "dopravní prostředek nebo nástroj" k tomu, co chceme prožít, vytvořit, zrealizovat i okusit. 

Duše

je neopakovatelnou kombinací různorodých energetických vibrací, z níž se seskupila a vydefinovala vůči celku (nazývám jej existencí), z něhož pochází. Nese, vstřebává a předává všechny vjemy, prožitky a zkušenosti nejen pro svůj vlastní vývoj v rámci svého vlastního záměru, ale také pro evoluci celku, z jehož prostoru se oddělila, ale jehož je i nadále součástí.

Funguje to podobně jako počítačová sít. Náš počítač je její součástí, ale zároveň samostatnou jednotkou. Jen na "nás" záleží, zda s hlavním serverem zůstaneme ve spojení, nebo se ochudíme o informace celku a celek o naše zkušenosti. Vše, co k nám při napojení tímto způsobem proudí je naší INTUICÍ.

 

 

Kontakt

Spiritual healing

Radka Wernerová

 

4. patro, OC DELTA Fügnerova 667/7

Liberec 1, 460 30

tel.: 608 965 906

info@spiritualhealing.cz

E-mail